numune hastanesi Haydarpaşa Numune Hastanesi Randevu Konya Numune Hastanesi Randevu Erzurum Numune Hastanesi Randevu Ankara Numune Hastanesi Randevu Adana Numune Hastanesi Randevu Trabzon Numune Hastanesi Randevu Sivas Numune Hastanesi Randevu Sivas Numune Hastanesi Trabzon Numune Hastanesi Adana Numune Hastanesi Ankara Numune Hastanesi Haydarpaşa Numune Hastanesi Erzurum Numune Hastanesi Konya Numune Hastanesi
Konya Numune Hastanesi

Yurdumuzda hastanelerin ve hastanecilik anlayışının tarihi Anadolu Selçukluları dönemine dayanır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ecdadın insana insan sağlığına verdiği değer; yardımlaşmayı, hastalara, düşkünlere el uzatmayı, beraberinde ise günümüz söylemiyle “sağlık hizmetlerine” önem vermeyi getirmiştir. O dönemlerde varlıklı kişiler, paşalar, sultanlar ye kendi adlarına ya da mal varlıklarını bağışladıkları vakıflar adına; şifaiye, dar-üşşifa, bimarhane, manstan gibi isimlerle hastaneler kurulmuş ve ihtiyaca sahiplerinin hizmetine sunulmuştur.

Özellikle Osmanlı dönemi eserleri Avrupa’da hastanemiz kültürünün oluşması ve gelişmesinde etkin rol oynamıştır.

Konya’da Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde, Tophane, Bedesten, Aşhane, Sakahane gibi; düşkünlere ve hastalara bakım yapılan sağlık kuruluşlarının varlığı tarihi vesikalarda yer almaktadır.

Yakın tarihte İl Özel İdaresine bağlı Gureba Hastanesi olarak adlandırılan kuruluşlar bilinegelmektedir.

1915 yılında kurulmuş olan Konya Gureba Hastanesi, hal-i hazırdaki hastanemizin temelini teşkil etmektedir. Hastane, bu gün Mümtaz Koru Verem Savaş Dispanseri’nin bulunduğu yerde, ahşap bir barakada 10(on) yatak kapasite ile açılmış, başhekimliğine Dr.Rıfkı TUYGAN atanmıştır. Emraz-ı Cildiye olarak bilinen bu hastane, 1920 yılında halen FTR Kliniği olarak kullanımda olan E Blok yapılan ek bina ile kapasitesi genişletilerek Emrazı-ı Cildiye ve Emraz-ı Akliye servislerinin bulunduğu Memleket Hastanesi adını almıştır. Bir kısım tarihi belgeler o dönemde Almanya’dan farklı branşlarda hekimlerin bu hastanede hizmet vermelerinin sağlandığını ortaya koymaktadır.

Mevcut binaların ihtiyaca cevap vermede yetersiz kalması nedeniyle 1927 yılında yeni bir hastane binası inşasına karar verilmiştir.

Yeni hastane inşaatı-ki halen idari bölümler ve bazı kliniklerin bulunduğu A Blok kastedilmektedir. LERCH adında bir Alman firması tarafından yaptırılmıştır. Hastane mimarisinin tüm gereklerini içeren iki katlı bu bina 1931 yılında bitirilerek hizmete sunulmuştur. Mevcut iki servise intaniye bölümü de eklenmiş, bu haliyle 100 yatağın altında bir kapasiteyle 1957 yılına kadar önemli bir değişiklik olmadan Memleket Hastanesi adıyla hizmet vermeye devam etmiştir.

Bu süre zarfında Dr.Zihni GÖKTAN, Dr.Mustafa TİRYAKİ, Dr.Fazıl DEMİREL, Dr.Celal AKTAN, Dr.Muhittin SUNGUR, Dr.Hasip YILDIRIM, Dr.Rauf GÖKBUDAK başhekimlik görevini yürütmüşlerdir.

Her geçen gün artan talep karşısında mevcut binaların yetersiz kalması nedeniyle Konya Devlet Hastanelerine Yardım Derneği, Sağlık Bakanlığı’nın himayeleriyle 11.05.1957 tarihinde, bu gün Cerrahi Klinikler ve Ameliyathanenin bulunduğu B Blok inşaatının temeli atılmıştır.

Dönemin başhekimi Dr.Rauf GÖKBUDAK, Konya Valisi Cemil KELEŞOĞLU ve Sağlık Bakanı Nafiz KÖREZ’in olumlu girişimleri ile Memleket Hastanesi Özel İdareden ayrılıp, Sağlık Bakanlığına bağlanmış ve Devlet Hastanesi adını almıştır. Bu dönemde hastanede tıp öğrencilerine uygulamalı eğitim verilmiş, hastanenin ihtiyacını karşılamak üzere kurum bünyesinde yardımcı hemşirelik okulu açılmıştır.

Dr.İsmet GÜRPINAR ve Dr.Burhan GÖKSU’dan sonra başhekimliğe atanan Dr.Metin Can ONAT döneminde (1970’li yıllar) hastane 400 yatak kapasitesine ulaşmış, mümkün olan her branşta servisler açılmıştır. Dr.Metin Can ONAT, Dr.Ekrem YILDIRIM ve Dr.Ayhan AKAROĞLU dönemlerinde hastanenin genişletilmesi çalışmalarına yer verilmiş, 1983 yılında A Blok (Eski Bina) üzerine ilave bir kat yapılarak rahatlama sağlanmıştır.

Dr.Mustafa AKIN’ın başhekimliği döneminde Diş Tedavi ve Protez Merkezi açılmış hastane 077 Hızır Acil Servis hizmetlerini yürütmeye başlamış, Dr.Mustafa KARAKÜÇÜK döneminde 600 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Yine bu dönemde D Blok binası, Bedriye Beğen Çocuk Hastanesi olarak kuruma kazandırılmıştır. (1990)

Dr.Ahmet KART döneminde hastane hizmet sunum tarzı ve imajı üzerine önemli adımlar atılmış, Konya Devlet Hastanesi Konya Numune Hastanesi’ne dönüştürülmüştür. Yine aynı dönemde ek poliklinik binası hizmete açılmıştır.

Dr.M.Nedim ULUGÜLYAĞCI döneminde E Blok (FTR Kliniği) kullanıma açılmış, Dr.Sait KARAGÜL döneminde Acil Servis modernize edilerek kapasitesi artırılmıştır. Dr.Vedat ERDEN’in ardından 2003 yılı başında Dr.Rıza SARIBABIÇCI başhekimliğe atanmıştır.

Son dönemde uygulamaya geçilen “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında çok hızlı bir değişim ve bu değişime uyum sürecinde çok önemli adımlar atılmış, her geçen gün artan hasta sayısına karşılık fiziki mekan yetersizliği yeni arayışlar ve yatırımları zaruri kılmıştır. Bu çerçevede;

- Merkez Selçuklu ilçesinde, ulaşım imkanları da göz önünde bulundurularak Zeki ALTINDAĞ Semt Polikliniği 10 ayrı branşta poliklinik hizmeti vermek üzere hastaneye kazandırılmış,

- Kullanımda olan binalar üzerinde tasarruf edilerek poliklinik oda sayısı 30’dan 65’e çıkarılmış ve bu sayının hastane kampüsünde bulunan Sağlık meslek Yüksekokulu binalarının hastaneye kazandırılmak suretiyle en az 100’e ulaştırılması hedeflenmiştir.

- Yaklaşık 30 yıldır kullanılan ameliyathane bölümü baştan sona modernize edilerek kapasitesi artırılmış, günde 80-100 ameliyat yapılabilen bir ünite oluşturulmuştur. Buna entegre olarak, 18 yataklı reanimasyon ve cerrahi yoğun bakım ünitesi hizmete açılmıştır.

- 2004 yılı içerisinde hastaneye MR görüntüleme merkezi, angiografi ünitesi, 2 adet renkli doppler, kalp-akciğer pompası, göz hastalıkları teşhis ve tedavi cihazları (bu cihazlar Konya’da tek olma özelliğine haizdir) gibi pek çok tıbbi malzeme hastaneye kazandırılmış,

- Hastane yönetim- bilgi sistemi, tam otomasyona geçmek suretiyle yenilenmiş, kırtasiye ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.

Konya Numune Hastanesi Projesi bu gün;

-Konya numune hastanesi ek hizmet binası,

- 20.000 m2 lik alanda, 2200 m2 kapalı alana sahip, 5 blok + ek binalarda,

- 750 fiili yatak sayısı ile

- Yaklaşık 26 ayrı branşta,

- 171 uzman, 25 pratisyen hekim, 879 yardımcı sağlık personeli, 64 teknik ve idari personel, 353 yemekhane ve temizlik personeli, 140 bilgi işlem elemanı, 40 özel güvenlik elemenı toplam 1674 kişilik kadrosu ile, ortalama 7000/ gün poliklinik sayısı ve %90 doluluk oranıyla hizmet üretmekte olup, açık kalp ameliyatı dahil her türlü ameliyatın yapılabildiği, modern bir Hastane hüviyetindedir.

Konya numune hastanesi Başhekimi Op.Dr. Halil İbrahim TOPATAN
Konya Numune Hastanesi Doktorları
Konya Numune Hastanesi Genel Cerrahi Doktorları
Konya Numune Hastanesi Acil Servis Doktorları

Konya Numune Hastanesi Bölümleri

Tomografi
Anjio Ünitesi
Röntgen
Diyaliz Ünitesi
Ultrason-Doppler
Uyku Ünitesi
EKG
Göz Anjio Ünitesi
EKO
Organ Nakli
EFOR
ESWL- ( Taşkırma )
EMG

Kornea Bankası
EEG
Fizik Tedavi Hizmetleri
MR
Evde Sağlık Hizmetleri
Biyokimya Lab.
Toplum Ruh Sağlığı Mrkz.
Mikrobiyoloji Lab.
Semt Polikliniği .
Patoloji Lab.
Endoskopi/Rektoskopi
Bronkoskopi
SFT
Parazitoloji Lab.

Konya Numune Hastanesi İletişim - Ulaşım

Konya Numune Hastanesi Telefon:
+90 (332) 235 45 00 Fax:+90 (332) 235 67 86
Konya Numune Hastanesi Adres
Merkez Adres: Hastane Cad. Selçuklu / KONYA

Konya Numune Hastanesi Laboratuvar Sonuçları
Web Site : www.konyanumune.gov.tr
Konya Numune Hastanesi Haritası

TC.Sağlık Bakanlığı Hastane Randevu Sistemi

hastane randevu almaKonya Numune Hastanesi Randevu Almak için Tıklayınız.

Sağlık Haberleriwww.numunehastanesi.com - Copyright 2012 Tüm Hakları Saklıdır.